2003

Modelářská výstava ve Světlé již po třetí!

30. srpna 2008 v 21:08
Modelářská výstava ve Světlé již po třetí!
Od 24. do 26. října 2003 probíhala ve Světlé nad Sázavou již po třetí výstava modelů letadel, lodí a automobilů. Je zřejmé, že výstava se pomalu začíná stávat tradicí, což dokazuje její návštěvnost. Letošní ročník shlédlo kolem 500 návštěvníků přičemž většinu tvořily hlavně děti a mládež.
Výstava byla připravena členy světelského LMK v prostorách zasedací místnosti VOŠ, Gymnázia, SSŠ, SOU a OU. Poděkování za spolupráci i při její realizaci patří řediteli školy Ing. Jindřichu Vodičkovi, jejím zaměstnancům a žákům, kteří nám modelářům při přípravě výstavních prostor pomohli.
Co tedy bylo letos k vidění? Na výstavě se sešli práce modelářů ze Světlé, Ledče nad Sázavou, Pelhřimova a Chotěboře. Prezentováno bylo celkem 80 exponátů jako výběr z nejrůznějších modelářských kategorií. Plastikové modely letadel a bojové techniky, motorové čluny, automobily, větroně, nerozbitné modely z extrudovaného polypropylenu (což je materiál na první pohled připomínající normální pěnový polystyren, ovšem s jednou mimořádnou vlastností - ohromnou pružností), elektrolety, modely a velké makety poháněné spalovacími motory - to vše bylo možné si detailně prohlédnout a nechat popsat od svých tvůrců.
Abychom zjistili, co se návštěvníkům nejvíce líbí, uspořádali jsme pro děti anketu, kde mohli vybírat, které modely je zaujaly. Pro účastníky ankety (podle odevzdaných anketních lístků jich bylo 230) byly připraveny věcné ceny. 15 šťastných výherců potom vylosovala vzácná návštěva naší výstavy, paní místostarostka Ing. Lenka Arnotová.
Z letadel nejvíce hlasů obdržely velké makety letadel - červenomodrobílý akrobatický speciál Super Chipmunk a americký stíhací letoun z druhé světové války P-51 D Mustang. Z plastikových modelů zaujalo hlavně dioramatické ztvárnění bojů z druhé světové války, konkrétně vzdávající se němečtí vojáci ve Francii v roce 1944, pečlivá práce jednoho ze studentů světelského Gymnázia. Mezi loděmi kralovala rychlá motorová jachta Montega, známá již z předvádění z dětského dne. V kategorii automobilů budil obdiv vojenský off-road Hummer, automobil známý především z televizního zpravodajství z vojenských misí.
Již teď v zimě chystají modeláři ve svých dílnách nové stroje nejenom na další ročník výstavy, ale především na vystoupení na různých předváděcích akcích, zejména na dětském dnu zde ve Světlé. Rovněž bychom rádi připravili malý modelářský letecký den na našem novém modelářském letišti, které se nachází v blízkosti Nové Vsi. O všech chystaných akcích samozřejmě budeme veřejnost informovat prostřednictvím Světelského zpravodaje či vylepením plakátů a poutačů.
A ještě něco málo k činnosti LMK Světlá nad Sázavou. V letošním roce do modelářského klubu vstoupili noví členové a samozřejmě klub je otevřen všem zájemcům o letecké, případně jiné modelářské kategorie (letadla jsou však naší prioritou), které v našem klubu rádi přivítáme. Vzhledem k absenci modelářského kroužku pro děti a mládež jsme ochotni pomoci všem zatím alespoň konzultační formou. Vážní zájemci mohou proto kontaktovat zástupce klubu Michala Šimka prostřednictvím pracovního e-mailu simek@vossvetla.cz anebo osobní návštěvou na pracovišti v budově gymnázia (kabinet zeměpisu ve druhém patře druhého bloku).
Na závěr bych rád jménem modelářského klubu vyslovil poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci letošní výstavy.
Mgr. Michal Šimek
předseda LMK

Výstava 2003

30. srpna 2008 v 21:03
 
 

Reklama